Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati vs. diktatur

Skapad 2013-09-06 09:45 i Kroppkärrsskolan Karlstad
Vad är det egentligen för skillnad på orden demokrati och diktatur? Vad får det för konsekvenser för ett folk eller för olika människor om ett beslut tas av bara en person? Detta och en massa annat som har med hur ett land kan styras kommer vi att prata om i detta arbetsområde.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Hur bestämmer man egentligen i länderna i världen? Är det så att alla länder styrs likadant eller finns det olika sätt att styra alla världens länder? Vad betyder orden demokrati och diktatur och vad är det för skillnad på dessa ord? När vi har arbetat klart med detta arbetsområde, hoppas jag att du känner att du är säker på orden demokrati och diktatur. Jag hoppas också att du vet hur just DU vill att ett land ska styras.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vecka 37 - 41


När vi arbetar med detta arbetsområde kommer du att göra följande:

* se på en filmserie - Vem bestämmer
* läsa om hur demokratin en gång uppstod i Antikens Grekland
* prata om och lära dig begrepp som demokrati, diktatur, majoritet, minoritet, yttrandefrihet, värden, principer, censur och korruption
* "hamna på en öde ö" och där ska du och din grupp, tillsammans och på ett demokratiskt sätt komma överens om olika saker såsom flagga, namn, regler osv
* läsa om och diskutera tillsammans med klassen hur det var förr och hur det är idag i landet Sydafrika
* tillsammans med läraren och klassen göra en jämförelse mellan en demokrati och en diktatur
* repetera och diskutera de mänskliga rättigheterna
* läsa och svara på frågor som handlar om FN

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

Hur ska du arbeta?


När vi arbetar med demokrati och diktatur kommer du att få arbeta enskilt och i grupp. Vi kommer att prata en hel del gemensamt, men du kommer också att få lyssna på lärarledda genomgångar.

Du kommer att få läsa en del i boken Samhällskunskap och svara på frågor, både muntligt och skriftligt.

Tillsammans i klassen kommer vi att se på en hel del film, som vi sedan diskuterar. Ibland kommer du att få svara på några frågor på egen hand, ibland kommer vi att diskutera filmen i smågrupper eller i helklass.

Uppgifterna du ska göra tar både kortare och längre tid, vissa uppgifter kommer att att ta några minuter, andra uppgifter kommer att ta flera lektioner.

I slutet av arbetsområdet kommer du att få visa dina kunskaper genom att fundera på hur du skulle vilja ha det i ett land som du kommer till. Du kommer att få arbeta med en kompis och du får använda dina egna anteckningar.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Vad ska du kunna?

Du ska kunna:

*
skillnaderna mellan orden och vad som menas med demokrati och diktatur
* ge exempel på länder som är demokratiska och länder som är diktaturer
* beskriva hur man tar ett demokratiskt beslut i elevrådet eller på ett klassråd
* resonera och diskutera kring vilka demokratiska värden och principer som är viktiga i en demokratisk beslutsprocess
* vad barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna är för något
* vad FN står för och vilken funktion FN har i världen och för de mänskliga rättigheterna


Detta visar du genom att:

*
du kan förklara för din lärare eller en annan elev skillnaden mellan att leva i en demokrati eller i en diktatur. Du kan välja att förklara detta skriftligt eller muntligt.
* delta i arbetet när du och din grupp hamnar på en öde ö. I era diskussioner och i ert arbete visar ni där att ni förstår hur ett demokratiskt beslut kan och bör tas i grupp.
* du deltar i diskussioner om varför klassråd och elevråd är viktiga på skolan. Du ska också delta i ett klassråd.
* läsa om FN och de mänskliga rättigheterna och sedan svara på frågor. I dina svar ska du visa att du har förstått vad FN och de mänskliga rättigheterna står för. Du ska också visa här att du har förstått vad rättigheterna kan betyda för barn och vuxna i olika delar av världen.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  E 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  A 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Stödfrågor till kommentarsruta

Din lärare svarar på dessa frågor i kommentarsrutan efter avslutat arbetsområde.
Du och dina föräldrar kan också kommentera i kommentarsrutan.
Glöm inte att spara ditt inlägg.


-Du har följande förmågor / kunskaper...
-Vad behöver du utveckla?
-Hur kan skolan/läraren hjälpa dig att utvecklas?
-Hur kan du själv göra för att utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: