Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den amerikanska revolutionen

Skapad 2013-09-29 19:13 i Stenstorpsskolan Halmstad
I nordöstra Amerika bildades tretton kolonier av britter som flytt sitt hemland på grund av politiska eller religiösa förföljelser, svält eller fattigdom. Kolonisterna som invandrade hade som mål att nå frihet och självständighet i det nya landet. Arbetsområdet kommer att belysa deras väg till oavhängighet och självstyre.
Grundskola 8 LGR11 Historia
En revolution är en snabb förändring i samhället, utifrån ett samhälles politiska, ekonomiska eller sociala system.

Nordamerika koloniserades från europeiska länder, främst från England och Frankrike. Tretton kolonier bildades av britterna, i nordöstra Amerika, som flytt sitt hemland på grund av politiska eller religiösa förföljelser, svält eller fattigdom. Kolonisterna som invandrade hade som mål att nå frihet och självständighet i det nya landet.

Den amerikanska revolutionen var en av tre revolutioner som lade grunden för den moderna demokratin och utvecklingen till dagens moderna samhälle.

Mål med arbetsområdet

 • Du ska känna till orsaker till och konsekvenser av människors flytt till Amerika under 1700-talet.
 • Du ska få kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under den amerikanska revolutionen och frihetskriget.
 • Du ska känna till orsaker till och konsekvenser av den amerikanska revolutionen, för människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Du ska också känna till hur människors villkor och värderingar är påverkade av den tid de lever i.
 • Du ska kunna resonera kring kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor under tidsperioden.
 • Du ska kunna använda dig av historisk källmaterial för att underbygga slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Du ska kunna resonera om källors trovärdighet och relevans.

Så här arbetar vi för att nå målen

Gemensam och individuell textläsning ur olika läroböcker
Föreläsning
Filmvisning
Sökning av källor via internet
gruppdiskussioner
Individuellt arbete med kunskapsinhämtning

Examination

Examinationsform kan variera utifrån individuella önskemål. Viktigt är dock att alla steg i kunskapskriterier ska kunna nås i den/de examinationsuppgift/er du valt.

Kunskapskriterier - kopplingar till Lgr 11

E
 • Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tiden för den amerikanska revolutionen och frihetskriget.
 • Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Du kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Du kan använda historisk källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

C
 • Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tiden för den amerikanska revolutionen och frihetskriget.
 • Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Du kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
 • Du kan använda historisk källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

A
 • Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tiden för den amerikanska revolutionen och frihetskriget.
 • Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Du kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
 • Du kan använda historisk källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: