Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Bubbelbokstäver ve 37-39

Smedingeskolan Norr, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi lär oss hur man konstruerar ett teckensnitt. Vi följer ett YouTubeklipp steg för steg. Vi övar på att göra en skugga bakom bokstävärna. Vi lägger också till en outline.

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. 

Lektionsinnehåll

Vi ser på ett klipp på YouTube som utförligt visar hur man gör.

Vi använder nya begrepp som slagskugga, tredimensionell, överskärningar, kontur, outline.
Valfritt ord tecknas med bubbelbokstäver. 
Eleverna funderar sen ut illustrationer som berättar något om det ord som de har valt. 
Bilden ska färgläggas med akvarellpennor samt konturen ska fyllas i med svart tuschpenna.

Bedömning

Vi ser på arbetsprocessen, kreativitet, självständigt arbetssätt och förmåga att använda sig av de metoder som vi övar på i uppgiften.
Vi ser på resultatet och bedömer olika kvaliteter i komposition, färgval, kreativt förhållningssätt och uttryck.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ett ord med bubbelbokstäver
Ord med bubbelbokstäver plus "Mondrianuggla" och "Namnlapp".

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback