Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Designarbete i metall för åk. 7

Medarbetarsamtal Ylva Engvall, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Vi kommer att designa och planera egna idéer till metallarbeten och vi bekantar oss med de verktyg som är speciella för arbetet i metallmaterialen.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att använda metallmaterialen på ett designriktigt och ekonomiskt sätt. I samband med att vi arbetar med materialet lär vi oss vilka verktyg som är lämpliga i olika situationer och vi samtalar också kring de egenskaper som de olika metallerna har. Naturligtvis diskuterar vi också hur vi använder materialen i vårt samhälle och hur denna användning kan påverka vår miljö.

Hur och med vad arbetar vi?


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter