Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

PP - Geometri

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Syftet med området

Undervisningen i ämnet matematik ska hjälpa dig att utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska också ge dig möjlighet att uppleva skönheten i möten med matematiska mönster, former och samband.


Överallt runt om oss finns geometriska föremål som vi använder oss av. Genom att förstå egenskaperna för de olika formerna samt kunna beskriva dem kommer du kunna uppfatta världen omkring dig på ett djupare sätt.

Centralt innehåll

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Kunskapskrav och bedömning

Du ska när arbetsområdet är över kunna:

ha grundläggande kunskaper om geometriska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du ska även kunna beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.


välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.

redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
PP - Geometri
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter