Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Skriva olika texter årskurs 7-9

Rödsleskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Under årskurserna 7-9 arbetar men med olika texttyper. åk 7 sagor,berättelser, novell, deckare, referat, krönika och en enkel fackuppsats åk 8 novell, berättelse, deckare, tidningstexter såsom notis insändare/debatt, krönika Här arbetar vi också med plansch teknik åk 9 liknande åk 8, men med krav på en högre nivå.

Syfte.

Målet med undervisningen är att du ska känna till…
Strategier för att skriva texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar med språkets struktur, stavningsregler, skiljetecken och ordförståelse. 

Tolkade och konkretiserade mål.

Du ska kunna skriva olika texter efter instruktioner.  
Du ska kunna använda dig av skiljetecken, styckindelning och av de strategier som du har övat på.

Bedömning: Detta kommer att betygsättas.

Hur du gör dispositionen i din text.
Hur varierat och beskrivande ditt språk är.
Hur du utvecklar din text så att den blir tydligare och mer uttrycksfull.

Att texten följer normerna för textsorten.

 

Undervisning: Så här ska vi lära oss.

Vi går igenom hur olika texter är uppbyggda.Vi förbereder, genom arbetar med och färdigställer olika texter. Beskriver bilder med miljöbeskrivningar,och skriver text till bildserier.Vi arbetar med grammatik, ordkunskap och skrivregler.

Avsnitt 5


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Matriser i planeringen
skriftlig omdömesmatris SVENSKA år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter