Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

Faktatexter

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Vad kännetecknar en faktatext? Vad behöver man tänka på när man skriver en faktatext?

Bedömning

Du kommer bli bedömd på din förmåga att skriva och bearbeta en faktatext. Jag vill se att du kan:

- skilja mellan fakta och åsikter

- ha en röd tråd i din text

- dela in texten i stycken/underrubriker

- hitta och välja ut relevant fakta ur säkra källor

 

Undervisning och arbetssätt

I det här arbetsområdet kommer du arbeta enskilt. Du kommer få skriva en faktatext/Faktatexter som vi sedan diskuterar och du bearbetar. 

 

Förmågor

Du kommer att använda dig av Förmågan att hantera information

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter