Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Epokers musikaliska karaktärsdrag

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Utforska olika karaktärsdrag inom klassisk musik.

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde:

Epokers musikaliska karaktärsdrag

Syfte:

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:

Eleverna arbetar för att skaffa sig en egen uppfattning om hur olika musikaliska epoker låter och skiljer sig från varandra.

Konkreta mål:

Eleven ska lära sig att urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika epoker.

Bedömning:

Se kunskapsmatris.

Undervisning:

Under ett antal lektioner får eleverna enskilt lyssna på låtar från olika epoker och sedan beskriva med egna ord hur de upplever musiken, vad de hör och hur de skulle beskriva musiken. När de sedan har gjort beskrivning på flera olika epoker får de jämföra dessa och hitta skillnader och likheter.


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Klassisk Musik