Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Studieteknik och läsförståelse, årskurs 7

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 19 augusti 2019

Mål för avsnittet (hämtat ur syfte och förmågor i läroplanen)

Nu i början av terminen kommer vi att jobba med ett moment som heter Studieteknik. Det handlar om hur du lär dig bäst. Som du säkert vet finns det många sätt att lära sig på, våga testa nya sätt och nya vägar till kunskapen.

Genom att studera Studieteknik kommer du att kunna utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Du kommer även att få chans att utveckla dina kunskaper i och om språket.

Undervisningens innehåll (hämtat ur det centrala innehållet i läroplanen)

  • olika sätt som gör att du lättare kan minnas och lära dig nya saker genom att t.ex. att hitta nyckelord i en text och föra anteckningar

  • olika sätt att läsa för att förstå, tolka och analysera texter t.ex. genom djupläsning, översiktsläsning och sökläsning

Vad?

Vi ska lära oss om olika inlärningssätt, inlärningstekniker samt andra faktorer som påverkar inlärningen. Vi ska lära oss att plugga effektivare.

Hur?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar om olika inlärningssätt, inlärningstekniker samt faktorer som kan ha en betydande roll när vi lär oss nya saker. Vi kommer att ha genomgångar i helklass, gruppdiskussioner samt enskilda uppgifter.

Tidsplan

Bedömning

I arbetsområdet bedöms det på vilket sätt:

  • du kan läsa texter och använda lässtrategier utifrån texters särdrag
  • du kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Matriser i planeringen
Planering för arbetsområde Studieteknik, årskurs 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback