Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Medeltiden år 5

Byskolorna, Avslutade skolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

När kristendomen sprids i Norden börjar en ny tid, Medeltiden. Kristendomen förändrar människors sätt att leva och tänka. Kyrkan skyddar de svaga och sjuka samtidigt som den blir en kraft i samhället som styr över människornas liv, man var rädd för helvetet. De allra flesta människor var bönder som levde i byar på landsbygden men de allra rikaste, kungar, adel och stormän, levde gott och njöt av fester och slottsliv. Det var en mörk tid med nöd och hemska sjukdomar, men medeltiden var även en tid av samhällsutveckling. Städer byggdes, handeln växte fram och länder bildades. Lagar skrevs ned, sjukhus och skolor grundades i klostren.

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom medeltidens handelssystem. 

• De nordiska staternas bildande. 

• Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. 

• Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser. 

 

Hur historia används och historiska begrepp.

• Exempel på hur medeltiden, kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

• Hur historiska personer och händelser, till exempel Heliga Birgitta, Magnus Ladulås, Birger Jarl och , har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. 

• Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. 

• Tidsbegreppet medeltiden

 

Förmågor att utveckla inom detta område

Jag ska under skolår 4-6 utveckla förmågan att:

- veta om varför kristendomens införande i Sverige var viktig

- veta orsaker och konsekvenser till varför människor levde och gjorde som de gjorde under medeltiden och veta något om personer som var viktiga under medeltiden

- kunna visa och förklara hur medeltiden påverkat oss idag

- använda källor för att dra slutsatser om hur människor levde på medeltiden

- se spår i min tid av medeltiden

- använda mig av begrepp som hör historia till.

 

 

 

Bedömning

Lektionsinnehåll

Under tema medeltiden kommer du att få bekanta dig med arbetssättet storyline. Vi kommer att arbeta med en medeltida väggby samtidigt som vi lär oss om medeltiden. Du kommer att få  jämföra vårt liv idag med livet på medeltiden.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback