Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Genom medeltiden till Gustav Vasa, åk 5

Östad skola, Lerum · Senast uppdaterad: 7 juni 2021

Det här kommer du att arbeta med:

 • Du kommer att få läsa texter om tidsperioden.
 • Du kommer att få se filmer.
 • Vi kommer att diskutera mycket i klassen för att få förståelse för varför människor levde som de gjorde och hur deras vardag såg ut.
 • Du kommer att få läsa om de olika stånden och hur de hade det.
 • Några av de viktigaste regenterna i Sverige och vilka avtryck de gjorde i landet i form av t ex lagar. 
 • Du kommer att få se och läsa om hur länderna runt omkring Sverige påverkade svenskarna genom Hansan och Kalmarunionen. 
 • Du kommer att få läsa om några av de viktigaste uppfinningarna under medeltiden och fundera kring hur de påverkade den vanliga människan.
 • Du kommer att få redovisa ditt arbete både genom diskussioner och skriftlig text. 

Vi fokuserar på förmågan att:

Centralt innehåll:

Det här kommer jag att bedöma:

 • Hur väl du kan förklara vad som påverkade människans vardagsliv.
 • Hur väl du kan beskriva hur länderna runtomkring Sverige påverkade livet och handeln här.
 • Hur väl du kan använda dig av de historiska begrepp som ingår i området.

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter