Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Kolets kemi – organisk kemi - åk 8

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Utan kolföreningar kan du inte leva! Du kan inte leva utan kolföreningar! Allt levande är byggt av sådana föreningar och de finns i sådant du använder varje dag: mat, kläder, papper, plast, schampo och mycket mer.

Förankring i läroplanen

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

- veta varför kolföreningarnas kemi också kallas organisk kemi
- känna till kolets olika former och deras egenskaper
- veta något om vad kol kan användas till
- känna till hur ett kolväte är uppbyggt
- känna till några vanliga kolväten och vad de används till
- veta hur fossila bränslen bildas
- känna till några fossila bränslen och vad de används till
- kunna beskriva hur man renframställer ämnen ur råolja
- känna till alkoholens egenskaper
- känna till några av alkoholernas användningsområden
- kunna känna igen en alkoholmolekyl
- förstå varför etanol som motorbränsle inte bidrar till växthuseffekten
- känna till organiska syror samt deras egenskaper och användningsområden
- veta hur estrar tillverkas och deras användning i vardagslivet 
- förstå fotosyntesen ur ett kemiskt perspektiv. -
- känna till våra tre viktiga födoämnen som kolhydrater, proteiner och fetter och deras kemiska uppbyggnad.
- känna till vilka livsmedel som innehåller kolhydrater, proteiner och fetter.

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

- Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
- Använda utrustning - Jämföra resultat med
- frågeställningar och dra slutsatser
- Resonemang om resultatens rimlighet och förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
- Dokumentera undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
- Kunskaper om kolväten, fossila bränslen, alkoholer, organiska syror, estrar, kolhydrater, proteiner och fetter.

Arbetssätt och undervisning

- I våra genomgångar kommer du med hjälp av läroböcker, kopieringsmaterial och internet lära dig och studera kol och kolväten.
- Du kommer att göra undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
- Du kommer att få bildvisningar.
- Samtala och diskutera frågor som rör kolets kemi.

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

- att delta i diskussioner under lektioner
- övningar under lektioner
- att delta i laborationer och skriva rapporter
- prov

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet:

- Vi fokuserar på kemiska begrepp och deras betydelse .
- Vi diskuterar och samtalar om kemins utveckling genom tiderna.
- Vi läser och analyserar instruktioner och skriver rapporter.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Matriser i planeringen
Kolets kemi – organisk kemi
Kunskapskrav i kemii, åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback