Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Bråk

Svaleboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 oktober 2020

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att arbeta praktiskt med att dela frukter, vika papper och rita och dela pizzor. Du ska namnge delarna som enkla bråk och jämföra deras storlek i förhållande till varandra. Du kommer att få färdighetsträna i mattebok och stenciler, samt på I-pad.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 

Du ska kunna dela upp helheter i olika antal delar.

Du ska kunna namnge delarna som enkla bråk.

Du ska kunna jämföra delarnas storlek med varandra.

Bedömning

Bedömning kommer att ske med delar av diagnos från Skolverkets Diamant.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Matriser i planeringen
Bråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback