Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Strålning hit och strålning dit år9 ht19

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Vad är en atom? Eller en modell av en atom? Och spelar det någon roll egentligen om du vet det eller inte? Vi kommer att undersöka vad strålning är för något och hur det hänger ihop med atomen. Vad skiljer strålningen från en atombomb med strålningen från din mobil till exempel.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi ska lära oss nya begrepp och använda kända begrepp  (ex atomkärna) för att förklara och diskutera kärnenergi och kärnkraft. Vi ska också träna på att resonera och diskutera för- och nackdelar  med kärnkraft och konsekvenser av det på människor, i regioner och globalt.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:


Du visar att du kan använda fysikens begrepp genom att diskutera likheter och skillnader mellan olika typer av strålning och koppla det till kunskap om atomens byggnad.

Du kan diskutera hur vår kunskap om atomens uppbyggnad har påverkat människans livssituation och resonera om konsekvenser för vårt samhälle både för den enskilda människan som för regioner och hela världen.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma din förmåga att förklara och visa på samband med användning fysikens atom-och molekylbegrepp.

Din förmåga att resonera kring viktiga naturvetenskapliga upptäckter (e.g. atomen) och dess betydelse för människans levnadsvillkor

Din förmåga att dra slutsatser som kopplas till fysikens modeller.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att titta på filmer på nätet för att hämta in kunskaper både i skolan och som hemarbete (flippat klassrum).

Du kommer att få föreläsningar om atommodellen och övningar i att dra slutsatser från fakta.

Du kommer att öva dig i att förklara fysikalisk fenomen som till exempel radioaktiv strålning utifrån kunskap om atomen.


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter