Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi

·

Årskurs:

4

Krusboda skola Fysik / kemi År 4 18/19

Krusboda skola, Tyresö · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Under åk 4 arbetar vi med grundläggande kemi och fysik.

Fysik / kemi åk 4

I åk 4 arbetar vi med: 

Vad är fysik och kemi? material, krafter, kemi i luften, vatten, modeller

 Arbetssätt

Läromedel: Puls Fysik och kemi

 Fysik

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs t.ex cykling S. 56-65

Fysiken och värlsbilden

 • Under år 4-6 ska eleverna kontinuerligt få ta del av historiska och nutida upptäckter och dess betydelse för människan.

 • Eleven ska möta olika förklaringar av naturen. ( Skönlitteratur, myter och konst)

Fysikens metoder och arbetsätt

 • Enkla fältstudier och experiment

 • Planera, utföra och utvärdera experiment

 • .Mätövningar

 • Enkla skriftliga labrapporter.

 • Läsa och använda sig av faktatexter.

 • Kunna granska och diskutera sina egna resultat.

 Kemi

Kemin i vardagen och samhället

 • Materians kretslopp genom råvarors förädling till produkter S 8-16

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet ( fast, flytande, gasform). S. 128-131
 • Vattnets egenskaper och kretslopp. S. 22-26
 • Luftens egenskaper och sammansättning. S. 44-46

Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad.
 • Kemins förändring från magi och mystik till modern naturvetenskap.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Kemins metoder och arbetsätt

 • Enkla systermatiska undersökningar.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, bilder och skriftllga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information.

Bedömning

Bedömningar sker löpande i kunskapsmatrisen. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter