Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Koll på NO 4, kap 3 Värme, kyla och väder

Rotskärsskolan F-6, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värme i husen? Vad finns det för olika typer av väder? Vad är dimma?

Målet med undervisningen är att

Du ska lära dig grundläggande kunskaper om värme, kyla och väder och att göra undersökningar.

Såhär ska vi arbeta

  • läsa texter
  • se på film
  • arbeta med frågor och problem
  • samtala, analysera och diskutera

Dessa förmågor kommer att bedömas genom olika övningar, experiment och diskussioner.

  • att kunna genomföra undersökningar
  • att kunna planera en undersökning
  • att kunna diskutera och jämföra resultat från undersökningar
  • att ha grundläggande kunskaper i ämnet
  • att kunna beskriva och ge exempel

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Matriser i planeringen
Värme, kyla och väder kap. 3 Koll på NO 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter