Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Fantasy och skräck

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 27 september 2017

Du kommer under några veckor få arbeta med temat fantasy och skräck.

Skräck och fantasy

Skräck och fantasy är två av våra mest  lästa genrer därför ska vi lära oss mer om dessa. Ni ska få läsa en bok om skräck och samtala om den samt skriva en fantasyberättelse.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

Vad är du med om i temat?

Du får kunskap kring fantasy och skräck samt vetskap om vad som kännetecknar dessa - du får kännedom om olika fantasyförfattare i allmänhet - du läser och reflekterar över minst en titel ur skräckgenren - tar del av föreläsningar och deltar i diskussioner kring dessa samt samtalar kring det du läst. Du skriver en egen fantasyberättelse och bearbetar den utifrån respons.

  • Föreläsning om fantasy- och skräckgenren, och om fantasylitteraturens uppbyggnad.
  • Läsa skräck.
  • Diskutera och reflektera över person – och miljöbeskrivningar samt skräckens uppbyggnad.
  • Skriva en egen fantasyberättelse
  • Ta emot respons samt bearbeta text utifrån denna

 

Detta kommer bedömas

  • Hur du reflekterar över läst skräcklitteratur i samtal och diskussioner
  • Hur du skriver en fantasyberättelse och anpassar till genren
  • Hur du ger och tar emot respons.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
Matris Fantasy och skräck
Kunskapskrav Fantasy och skräck
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback