Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

Magic 4

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Ämnen som vi kommer fokusera på i 4:an är t.ex. jag, familj, färger, siffror, kläder, hemmet, kroppen, väder, årstider, klockan och alfabetet. Det kommer att vara glosläxa till varje torsdag.

Magic 4

Under 4:an kommer vi bland annat att arbeta med boken Magic 4. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i Magic Classbook och workbook. ...kunna lyssna och förstå det mest väsentliga i enkla texter och instruktioner. ...kunna skriva enkla meningar. ...kunna prata och berätta på engelska om elevnära och vardagliga situationer.

Undervisningens innehåll:

Vad?

Läsa enkla texter, främst från Magic 4 Classbook. Lyssna på talad engelska från olika delar av världen. Skriva enkla texter av olika slag ( t.ex. brev, beskrivningar). Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, i talkör,  osv.) Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter. Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur?

Vi arbetar i helklass, enskilt, i par, i  smågrupper och läser i talkörer,i "bikupa". Vi läser och lyssnar på texter och dialoger, ser på filmer, leker lekar, sjunger sånger, använder spel och dramatiserar dialoger. 

 

Detta kommer bedömas

Under året kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att: - prata och berätta om vardagliga och elevnära ämnen. - lyssna och förstå det mest väsentliga i en uppläst text eller film. - förstå innehållet i en engelsk text. - kunna skriva enkla och begripliga meningar på engelska. - kunna muntligt berätta/beskriva/samtala (ställa frågor och svara på enkla frågor) om elevnära ämnen. Bedömningen sker löpande på engelsklektionerna och vid utvalda bedömningstillfällen och sammanfattas i ett skriftligt omdöme.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa
Uppgift 2