Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Textilslöjd åk 6 HT 18

Bårslövs skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Du får själv välja arbetsområde nu i åk6. Välj något som du vill lära dig mer om och välj svårighetsgrad så att du får en utmaning för dig själv.

Målet med undervisningen

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig.
Slöjdandet är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

Centralt innehåll

Du kommer att arbeta med olika material, färger och hantverkstekniker.

Så här skall vi arbeta

Du ska planera och formge något i textilt material.
Din planering och dokumentation ska du göra i din slöjdbok och i GAFE.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av olika textila material.
Du ska försöka arbeta så självständigt som möjligt och ta ett eget ansvar över ditt arbete och slöjdsalens saker.
Du ska följa regler och rutiner som bidrar till arbetsro och säkerhet i slöjdsalen.

Detta kommer att bedömas - din förmåga att...

  • planera, genomföra och slutföra ditt arbete
  • hantera redskap och tekniker
  • hitta lösningar och föra arbetet framåt med egna initiativ
  • värdera och dokumentera arbetssätt och resultat

 

 

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback