Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Planering myran hösten 2016

Ellös förskola, Orust kommun · Senast uppdaterad: 30 juni 2017

På Myran har vi valt att arbeta med tema vatten.

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Våra barn är intresserade av vatten. Detta ser vi genom att de ofta går till tvättställen och leker. Vid maten vill de gärna hälla upp vatten i glasen och även experimentera med vad som händer om man stoppar ner handen eller en smörgåsbit. Ute ber de ofta om att få vatten att leka med om det inte regnat för då leker de i vattenpölarna.

Med detta tema vill vi stimulera barnens intresse för matematik,språk och skapande. 

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi

Vi observerar och iakttar barnen för att sedan utgå från vad de visar intresse för.

Vi använder oss av inne- och utemiljön och våra närområden.

Vi kommer att arbeta med uteprojektet ihop med Sländan och hjälpas åt att ansvara för olika aktiviteter ute. Målet med det arbetet är att skapa en glädjefylld utemiljö med många utmaningar som leder till samspel och kunskap. En dag i veckan har vi planerad aktivitet med Sländan ute.

 

Vi ska arbeta med temat i våra samlingar, gå till stranden/skogen, besöka biblioteket, använda oss av sånger, rim och ramsor. Vi kommer att genomföra olika experiment och skapande verksamhet.

Vi dokumenterar i Unikum, både i blogg och i varje barns lärlogg. I hallen har vi en väggdokumentation.

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

Här kan ni sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

 I våran planering utgick vi från barnens nyfikenhet och intresse kring vatten. Vi tänkte utifrån vardagen, när barnen står vid vattenkranen och tvättar sina händer. Därifrån till att utforska vatten likväl inomhus som utomhus och genom att prova på olika experiment och matematiska övningar. Barnen har varit med om att ha vattenlek inomhus, där de fått ösa, leka, hälla vatten, bara känna med handen, våga gå in i vattenrummet som några exempel. Det har jublats men även varit lite otäckt i början. Vidare har vi utforskat  vad som händer när man häller upp vatten själv i glaset. Det kan bli för mycket i glaset och då rinner det över. Känslan hos barnen när de kan SJÄLV är härlig. Vilken lycka som strålar ut ur barnens ögon/ ansikte. Vi har under hösten och våren samarbetat med Sländan en dag i veckan då vi haft uteaktiviteter utifrån våra teman. Myran har haft olika experiment så som vad som flyter och sjunker, gjort såpbubbel vatten. Vi har också genomfört ett experiment med hjälp av en pappersbåt, vatten och diskmedel. Vi har också träffat babblarna som lärt oss färger, antal, stor/liten och lätt/ tung hur det känns ser ut. En spännande hinderbana har vi också fått prova på där hindrena varit balansgång, gå över stockar, krypa under hinder och gå sick sack bana. vilket har varit mycket uppskattat och barnen har gjort den om och om igen. Vissa dagar har utevistelsen bestått av regn som skapat härliga vattenpölar att  utforska på olika sätt. Några exempel  som barnen gjort är att ösa i och ur, hoppa i, samla upp vatten att vattna blommor med, laga kaffe till fröken och kompisarna, baka kakor och smaka på.

 Titta gärna på bilder och filmer i  Myrans blogg och på barnens egna unikum sidor.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1