Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Gitarr åk6

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 januari 2019

Vi ska spela gitarr, lära oss att läsa ackord, och spela några ackord med olika rytmer.

Vi lär oss ackorden G D Em C och ska spela de upp.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.

Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.

Matriser i planeringen
Halmstad Musik - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter
Gitarr uppspelning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback