Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Friidrott åk 6

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

En LPP som beskriver arbetsområdet Friidrott för åk 6.

Syfte:            

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. (ur lgr 11)

Centralt innehåll:

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider. (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Vi kommer att under två perioder arbeta med olika friidrottsgrenar. Vi kommer att arbeta med detta under två perioder, en inomhus och senare under terminen senare. Vi kommer att arbeta med olika övningar för att träna de tekniska bitarna i de olika grenarna för att på så sätt kunna få ut det mesta av våra prestationer. Eleverna kommer även att på egen hand få prova och utmana sig själva att klara så mycket som de kan. Arbetet sträcker sig över två veckor.

 

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

 • ”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten.”
 • ”Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då (…) underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.”
 • ”Eleven kan ge (…) beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.” (ur lgr11)

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

 • Aktivt deltagande i undervisningen
 • Egen kroppskontroll (koordination, motorik, rumsuppfattning, mm) och teknik.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Idrott & Hälsa: Friidrott åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter