Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Slöjd

·

Årskurs:

8

Ljuslykta/ljusstake i metall

Tanumskolan sär 1-9, Tanum · Senast uppdaterad: 22 november 2017

Det ska bli en ljuslykta/ljusstake i metall.

ÖMål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska;      

 • formge din ljuslykta efter din egna idé
 • fila
 • klippa
 • dokumentera ditt arbete i ord och bild på din iPad

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttryckformer

Slöjden i samhället

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Allt eftersom arbetet fortskrider kommer vi att ha praktiska och teoretiska genomgångar som visar hur du skall göra.

Du ska under arbetets gång dokumentera ditt arbete genom att ta kort på de olika arbetsmomenten. Dessa ska du sedan sammanställa i en presentation på Keynote där du i ord och bild berättar om din arbetsprocess. Den här presentation ska sedan redovisas inför en liten grupp utifrån stödord. Dessutom kommer du att filmas. Detta för att svenskläraren ska kunna bedöma din muntliga framställan.

 

I din presentation ska följande ord vara med;

 • klippa (papperssax, guldsmedssax eller plåtsax)
 • forma
 • fila
 • ytbehandling (spraylacka)
 • personlig prägel

 

Frågor som ska besvaras;

 • Skulle du gjort något annorlunda?
 • Vad har varit svårast?
 • Vad har varit lättast?
 • Är du nöjd?

Arbetet beräknas ta 3-4 lektioner (90 min).

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma;

 • hur du designar och framställer ditt föremål
 • hur du använder de redskap vi behöver
 • hur du motiverar dina val utifrån miljö och kvalitetsaspekter
 • hur du utvecklar din idé
 • hur du kombinerar material och hantverkstekniker med hänsyn till föremålets form och funktion(Våga prova!)
 • hur du driver arbetsprocessen framåt
 • hur du använder dig av slöjdspecifika ord och begrepp(t ex svåra ord som vi gått igenom på lektion)
 • hur du motiverar ditt val av motiv, form och färg i förhållande till andra kulturer och trender

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven i slöjd åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter