Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik planering Prio7, Kap.2 Tal

Iggesunds skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Centralt innehåll Tal. Reella tal och deras egenskaper samt användning i vardagliga och matematiska situationer. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang. Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer

 VECKOPLANERING

Begrepp

 • Siffra
 • tal
 • positionssystem
 • hela tal
 • decimal
 • addition: term, summa
 • subtraktion: term, differens
 • multiplikation: faktor, produkt
 • division: täljare, nämnare, kvot
 • prioriteringsregler
 • udda tal
 • jämna tal
 • sammansatta tal
 • primtal
 • faktorträd
 • avrundning
 • närmevärde
 • överslagsräkning

 

Metoder, Elevens mål

 • Använda de fyra räknesätten vid beräkning av tal
 • Använda, skriva och räkna med tal vid avrundning, överslagsräkning
 • Använda prioriteringsreglerna och delbarhetsreglerna
 • Förstå vad som menas med heltal, decimaltal, jämna och udda tal
 • Förstå vad som menas primtal

 

Undervisningens innehåll, (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

förstå och använda matematiska begrepp

visa sin kunskap genom delaktighet i resonemang vid redovisningar och genomgångar

lösa uppgifter, läxor, prov, veckoplanering

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligt kunna förklara de matematiska begreppen vid prov

- Att muntligt/skriftligt redovisa någon problemlösnings uppgift

- Att muntligt/skriftligt kunna redovisa en fördjupning uppgift

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback