Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden

Smedingeskolan Norr, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder? Stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia och som varade i drygt 100 år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Namnet stormaktstiden kommer ifrån att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Du kommer att få lära dig om en dramatisk tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Vi kommer i arbetet att få lära oss hur Sverige kunde blir stora och vad det fick för följder. I arbetet kommer Du också att få veta hur människor levde, samt några viktiga händelser och personer/kungar/drottningar.

Innehåll

Upplägg/planering av Stormaktstiden

Vårt arbete om Stormaktstidens Sverige kommer ske individuellt och i grupp. Vi kommer att läsa och lyssna på berättelser, se film, arbeta med ord/begrepp, jämförelser, instuderingsfrågor samt egna reflektioner.  

Arbetet kommer att delas upp i tre delar.

Del 1. Läsa - Svara på frågor. Enskilt!

Här kommer vi att lära oss bakgrund till Stormaktstiden samt tillhörande ord och begrepp.

Del 2. Reflektera om stormaktstiden - Enskilt!

Under denna del av arbetet kommer vi att lära oss om hur människor levde under Stormaktstiden. Du kommer att utifrån instuderingsfrågor att individuellt besvara frågor som rör män, kvinnor, barn samt hur de olika samhällsklasserna levde och dess rättigheter. Denna del avslutas med att du gör en egen reflektionsuppgift där du jämför hur det var att leva då jämfört med nu. Reflektionsuppgiften lämnas in här på unikum.

Del 3. Fördjupning händelse/person!

Vi kommer att lära oss om viktiga händelser och personer under Stormaktstiden. Du kommer att fördjupa dig i en utav dessa. Ett arbete som skall lämnas in.

Bedömning

Jag kommer bedöma följande kunskapskrav i historia: 

  • Tidsperioder
  • Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
  • Spår av historien
  • Historiska begrepp

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Examinationsuppgift - Sverige på 1700-talet
Examinationsuppgift
Ej namngiven
Häfte 2 - Det stora nordiska kriget
Ej namngiven
Gruppuppgift
Häfte 2 - Det stora nordiska kriget
Uppgift 8
Häfte 1 - Frankrike, Sverige och Ryssland

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback