Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Sagotema år 7 v. 2-6

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Du ska jobba med genren saga. Vi går igenom olika typer av sagor; folksaga, konstsaga och fabel. Du kommer att få läsa flera klassiska sagor som du säkert känner igen. Du ska också analysera en saga utifrån genrens kännetecken. Avslutningsvis kommer du få skriva en egen saga och arbeta med kamratbedömning.

LGR-11

Arbetsgång

Vi läser och lyssnar till olika typer av sagor.

Vi går igenom genren under flera lektionspass där du får lära dig de typiska kännetecknen för genren. Vi kommer prata om fabel, folksaga och konstsaga. Samt nämna några kända sagoförfattare.

Vi kommer arbeta med att analysera en saga och träna på läsförståelse. Vi diskuterar budskap.

Du skriver en egen saga vid ett särskilt skrivtillfälle och ger därefter respons på en kamrats saga. Du bearbetar din saga och sedan lämnar du in den för bedömning.

 

 

Sagoperioden omfattar tre delar:

ATT LÄSA OCH ANALYSERA EN KONSTSAGA SAMT EN FOLKSAGA

Din uppgift är att läsa minst en konst- och en folksaga. Du sammanfattar vad de handlar om samt vilka typiska sagodrag du hittar i respektive saga. Du avslutar med att kommentera vad du tyckte vad bra samt mindre bra i båda sagorna. Du funderar över person- och miljöbeskrivningarna, inledningen, slutet, sagoingredienserna och handlingen (röd tråd samt spänning).

Skall lämnas in i classroom senast 23/1

 

 

DIN SAGA
Försök att få din text att likna en saga så mycket som möjligt. Låt din fantasi flöda och försök att beskriva både personer och platser så levande som möjligt. Använd din kunskap om hur sagor är uppbyggda.

Du kommer få i läxa att planera din saga i stora drag från början till slut. Den förberedelsen är viktig att den blir gjord innan själva skrivtillfället här i skolan. I den uppgiften finns också sagans dramaturgi illustrerad i form av en spänningskurva. Den är också till hjälp när du planerar sagans innehåll. Det är även bra att läsa i dina anteckningar om konstsagor och folksagor, så att du får tips när du planerar. Tänk på att du ska träffa genren så mycket det går.

Skall lämnas in i classroom senast 9/2

 

DIN KAMRATRESPONS

Du skall ge skriftlig respons på minst två sagor. Responsen skall röra både innehåll samt språk. Du skall ge tydliga exempel vad du tycker är bra när det gäller innehåll och språk men även vad du tycker skribenten kan förändra, utveckla eller lägga till. Din respons skall bifogas under din klasskamrats saga. Viktigt att du skriver ditt namn under den respons som du ger. Ge respons till minst två klasskamrater.

 

Här hittar du några exempel på sagor:

http://365sagor.blogspot.se/search/label/1.jan

 

Du lämnar in de tre delarna i classroom.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen
Skriva
Kvarnbyskolan - Sagor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback