Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Ma 7 kap 3 Algebra

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Vad betyder 2 ( 3x + 5 ) + 8x ?

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • använda prioriteringsregler
 • tolka och skriva uttryck med variabler
 • förenkla uttryck
 • beräkna och förenkla parentesuttryck
 • lösa olika typer av ekvationer
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • tolka och skriva uttryck för mönster och talföljder

 

Arbetssätt:

* Gemensamma diskussioner

* EPA:

   1 Fundera ensam (Ensam)

   2 Jämför med en kompis (Par)

   3 Gemensam diskussion i klassen (Alla)

* Egen träning

* Repeterande uppgifter - i skolan eller som hemuppgift. Uppgifterna diskuteras gemensamt, ofta på fredagar

 

Du kan visa dina kunskaper:

Vid diskussioner parvis och i helklass. 

När du redovisar uppgifter för mig eller gemensamt i klassen.

Vid skriftliga prov     

             

Beräknad tidsåtgång:

Fram till och med v 7.

 

Syfte med matematikämnet

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förut­sättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter