Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Nybörjarengelska ht år 2

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Undervisningen i engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Detta ska du lära dig:

  •  Du deltar aktivt på lektionerna och vågar prova att lyssna till och försöka använda det engelska språket i tal och skrift i mycket enkel form under handledning av lärare.
  •  Du förstår enkla ord och fraser i enkla skriftliga beskrivningar samt tydligt talad engelska eller sång/dramatisering.

Ur läroplanen:

Följande centrala innehåll för årskurs 1-3 ur läroplanen ligger till grund för undervisningen:
Kommunikationens innehåll:
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Intressen, personer, platser.
• Vardagsliv och levnadssätt i sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa - reception:
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Enkla instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av enkla samtal och dialoger.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
• Sånger, ramsor, dikter och sagor.
• Ord och fraser i närmiljön.
Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion:
• Enkla presentationer.
• Enkla beskrivningar och meddelanden.
• sånger, ramsor och dramatiseringar.

Så här kommer vi att arbeta:

Undervisning: Inom arbetsområdet kommer vi på lektionerna att arbeta med:

  • Sånger
  • Texter från olika medier, på papper samt digitalt.
  • Att förstå talad engelska med hjälp av serien Pic a colour.
  • Enkla ord, fraser och beskrivningar. T ex  frukter, storlekar, kroppsdelar, färger, siffror, How old are you, What is your name? My family.
  • Uppgifter där du skall förstå enkla instruktioner muntliga och skriftliga och visar detta genom att rita, skriva eller agera utifrån uppgiftens innehåll.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömning: I arbetsområdet bedöms om:
• Du deltar aktivt på lektionerna och vågar prova att lyssna till och försöka använda det engelska
språket i tal och skrift i mycket enkel form under handledning av lärare.
• Du förstår enkla ord och fraser i enkla skriftliga beskrivningar samt tydligt talad engelska eller
sång/dramatisering.


Läroplanskopplingar

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter