Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Läsförståelse

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Läsförståelse tränar ni många gånger utan att ni tänker på det. Ni läser skönlitteratur, faktatexter både enskilt och gemensamt, ni läser instruktioner av olika slag. Men ibland jobbar ni speciellt med läsförståelse med hjälp av en speciell läsförståelsebok.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

Hur ska vi lära oss detta?

Läsförståelse jobbar vi med hela tiden utan att tänka på det. Men man kan inte läsa en text och prata om den utan att förstå den. läsförståelse behöver man i alla ämnen för att förstå texter. Men ni har också en bok som heter just läsförståelse som ni jobbar med varje vecka. Ibland läser ni en text gemensamt, ibland enskilt, ni kan också jobba i grupp, svara muntligt eller enskilt skriftligt.

Vad som kommer att bedömas:

Det bedöms dels hur du hittar tydlig information i texten, dels att du kan tolka och läsa mellan raderna för att få fram ett svar på frågorna.

Det bedöms också hur du formulerar dina svar, att de är utbyggda med beskrivande adjektiv, att du använde stavnings-och skrivregler på rätt sätt.

Vi grupparbeten bedöms det också att du deltar i samtalet och bygger vidare på andras svar, samt framför dina åsikter.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar att du kan läsa en text och hitta fakta, dels rakt ur texten men också genom att tolka ledtrådar och information. Du visar också genom att aktivt delta i muntliga arbeten.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i svenska 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter