Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Rapport - Hållbar utveckling

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 3 februari 2020

Efter att ha gjort en översyn av hållbarheten i din egen vardag och fått en bild av vad som kan vara viktigt att bli mer medveten om för att leva så hållbart som möjligt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, ska du nu öka just denna medvetenhet och analysera vad som är hållbart och mindre hållbart i vår vardag samt vad som skulle kunna förändras för att leva ännu mer hållbart. Dina tankar och det du hittar i relevanta källor ska sammanfattas i en rapport, i vilken du även har möjlighet att visa din förmåga att referera till andras tankar och sedan bidra med dina egna i en diskussion om hinder och möjligheter för dagens svenska ungdomar att leva hållbart i sin vardag.

Tid: Fem lektioner

Längd: 3-4 sidor handskrivet + en separat referenslista.

Instruktioner: Din rapport ska bestå av tre  huvuddelar, som var och en kan delas upp i flera underrubriker om du vill. Följ instruktionerna för respektive del för att sammanställa din rapport.

1.      Inledning och fokusområden

Under den här rubriken sammanfattar du kortfattat hur hållbar du anser att din egen livsstil är i nuläget, utifrån de tre dimensionerna miljö, ekonomi och socialt. Använd dig av din egen kartläggning för detta. Efter att du beskrivit helhetsbilden av hållbarhet i din vardag väljer du ut några fokusområden som du ska titta närmare på i din analys genom att skriva hypoteser om:

·         En eller två saker som du tror är hållbara i din vardag, gärna från olika dimensioner (miljö, ekonomi, socialt).

·         En eller två saker som du tror skulle kunna vara ännu mer hållbara i din vardag. Även dessa kan gärna vara från olika dimensioner.

OBS: Minst ett av dina fokusområden ska kunna kopplas till konsumtion och handel


2.      Analys

Under denna rubrik analyserar du dina fokusområden och tar reda på om dina hypoteser stämmer med hjälp av korrekta hänvisningar till relevanta källor.

 

·         Finns det stöd i relevanta källor för att de saker som du tycker känns hållbara i din vardag verkligen är det? Hur viktigt är det att leva hållbart på detta område, enligt källorna? Kolla vad flera olika källor säger.

·         Finns det stöd i relevanta källor för att de saker som du tror skulle kunna vara mer hållbara i din vardag verkligen kan förbättras? Hur kan man göra då, enligt källorna? Kolla vad flera olika källor säger.

3.      Diskussion och slutsatser

Under denna rubrik berättar du vad du själv anser om det du hittat i analysen. Beskriv vilka av dina hypoteser som blev bekräftade av relevanta källor och vilka eventuella oväntade saker du fick reda på vad gäller hållbarhet i vardagen. Reflektera även över vilka möjligheter och hinder som finns för just dig att följa de sätt att leva som källorna förespråkar, till exempel utifrån kommunen eller landet du bor i. Fundera till exempel på vilka olika sätt att leva hållbart som kan gå emot varandra mellan de tre olika dimensionerna. Avsluta det hela med ett kortare stycke där du sammanfattar dina viktigaste slutsatser från arbetet.

 

Källor: Utöver dessa tre delar ska du även ha med en korrekt referenslista i slutet av din rapport, där alla källor som du refererat till i analysen ska presenteras i bokstavsordning efter efternamn med:

Efternamn, Förnamn (årtal): Titel/Rubrik, Tidskrift/Förlagsort och förlag, tillgänglig på vilken webbadress, citerad datum

För just ämnet hållbar utveckling finns det flera källor som vi redan från början kan konstatera är trovärdiga och relevanta. Du rekommenderas att söka dina svar på dessa hemsidor och behöver då inte skriva någon särskild källkritik i rapporten. Om du däremot även använder fler källor behöver du lägga till en sådan källkritisk analys för var och en av dem. Tanken är att du inte ska behöva leta så länge efter bra källor.

De rekommenderade källorna att utgå ifrån är:

Läroboken i geografi – Särskilt s. 134-141 om hållbar utveckling

www.hallakonsument.se – Konsumentverkets informationssajt

www.naturvardsverket.se – Naturvårdsverkets hemsida

www.wwf.se – Världsnaturfondens hemsida

www.fairtrade.se – Hemsida för Fairtrade/Rättvisemärkt

OBS: Det första du ska göra på dessa hemsidor är att klicka runt för att hitta artiklar om just dina fokusområden. Du måste sedan hänvisa till varje artikel som en källa, inte bara hemsidan.

 

Lycka till!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömning i Geografi
Bedömning i Svenska
Uppgifter
Rapport - Hållbar utveckling