Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Läsförståelse åk 7-9

Språk- och kompetenscentrum, Borlänge · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Att förstå innehållet i en läst text är grundläggande för att du ska uppnå målen i ämnet svenska. Du kommer under detta arbetsområde att: - utveckla din läsförståelse - utveckla din förmåga att läsa mellan raderna. - utveckla din förmåga att dra slutsatser - analysera och diskutera innehållet i en text - lyssna på högläsning

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bedömas i enlighet med bedömningsmatrisen.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa olika texter. 

Du kommer att jobba med texter på olika sätt; både enskilt och i grupp.

Du kommer att jobba med frågor som kommer att testa din läsförståelseförmåga.

Du kommer att få lyssna på högläsning.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Svenska som andraspråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter