Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Traditionell Dans - Åk 6

Streteredsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Dansen är en av de äldsta formerna för kommunikation mellan människor. När du dansar får du möjlighet att använda din kreativitet. Du får också ökad kroppskännedom och stärker motoriken och din konditionsförmåga. Du kan också genom dansen möta andra kulturer

Innehåll

Vi kommer arbeta med följande inom momentet: 

  • Prova på traditionella danser, som tex Virginia real och bugg. 
  • Skapa en förståelse för hur takt, rytm och musik är sammankopplade. 
  • Individuell och gruppbaserad dans genom Videos på projektor

Bedömning

Bedömning av momentet kommer ske genom följande: 

  • Observationer av olika lektionstillfällen
  • I slutet av momentet sker en "dansuppvisning", där eleverna har möjlighet att visa olika färdigheter de har lärt sig under lektionerna. 

Konkretisering av mål

E - Betyg

* Eleven kan utföra enkla danser,
med grundläggande rörelsemönster
* Eleven har en godtagbar
förståelse för rytm och takt

C - Betyg

*Eleven visar på en säkerhet och
förståelse, gällande rytm och takt.

A - betyg

*Eleven visar på en stor säkehet
och förståelse, gällande rytm och
takt.

 


Läroplanskopplingar

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Matriser i planeringen
Traditionell Dans - Åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter