Skolbanken Logo
Skolbanken

Engelska - vardagsprat

Västra Berga grundsärskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi lär oss mer engelska! Genom att följa serien "The Game" lär vi oss nya ord om sport, mat och djur m.m.

Syfte

Att på ett naturligt sätt prata och förstå engelska.

 

Mål

 

Undervisning

Undervisningen kommer att utgå från serien The Game. Vi tittar på ett avsnitt och de två kommande veckorna arbetar vi efter det temat. Genom spel, dramatisering, arbetsuppgifter mm 

Bedömning

I bedömningen tittar vi på hur din förståelse utvecklas och hur du samtalar med andra på engelska.


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,

Samtal om vardagshändelser och bekanta och aktuella ämnen.

Samtal om egna tankar och upplevelser

Presentationer som är berättande, beskrivande och informerande.

Talad engelska och texter från olika medier.

Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.

Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.

Matriser i planeringen
ENGELSKA matris år 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter