Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8

Energi och befolkning, geografi åk 8

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Energi är förutsättningen för allt liv. Vi lär oss mer om icke förnybara och förnybara energikällor, samt varför de förnybara källorna är nödvändiga att utveckla ur hållbarhetsperspektivet. Vi lär oss även mer om befolkning och befolkningsfördelning samt kopplar det till hållbar utveckling.

Delmoment som tas upp:

Vi kommer att arbeta med avsnitten om

  • Energi
  • Icke förnybara och förnybara energikällor
  • Exempel på förnybara energikällor
  • Befolkning
  • Befolkningsfördelning
  • Integration
  • Urbanisering
  • Den hållbara staden

Dessa moment arbetar vi med i läroboken Geografi 7-9. Arbetet kommer att bestå av genomgångar, instuderingsuppgifter, diskussionsuppgifter samt filmer. 

 

 


Bedömning:

Under arbetets gång gäller det att vara aktiv, delta i våra diskussioner och ta ansvar för att arbeta med instuderingsuppgifter.

Bedömning sker genom skriftligt förhör samt deltagande i klassrumsdiskussioner och arbete med olika uppgifter.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Energi och befolkning, geografi åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter