Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Vårt samhälle

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Du ska få veta mer om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Du ska få lära dig om centrala samhällsfunktioner (t.ex. skola, sjukhus, polis och räddningstjänst) samt om olika yrken.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Berätta om vad ett samhälle är och ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet

Reflektera, jämföra och diskutera kring vad som är viktigt i ett samhälle och varför. 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma dina förmågor och kunskaper;

när du berättar om vad ett samhälle är och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet

när du berättar, diskuterar och jämför

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi startar upp arbetsområdet med en tankekarta. Vad är ett samhälle, vilka yrken finns och vad vill vi lära oss mer om?

Under arbetets gång kommer vi sedan undersöka närområdet.

Vi kommer att ha diskussioner, göra jämförelser och titta på filmer.

Vi kommer att utgå från materialet "Vårt Samhälle" från Ung företagsamhet. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter