Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3 - 6

Slöjd, årskurs 3, textilslöjd (Uppsala kommun)

Uppsävjaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Under terminen kommer vi att arbeta med olika former av hantverkstekniker. Du kommer få sy för hand, väva, tova och göra några olika slags garntekniker.

 Konkretisering av kunskapskraven

I undervisningen kommer du få möjlighet att träna på att:

- formge och framställa slöjdföremål med några olika hantverkstekniker: Vävning, handsömnad, garnteknik, tovning.

- använda verktyg och redskap 

- följa instruktioner

- utveckla idéer

- fundera på hur resultatet blev och varför

- beskriva hur färg och form påverkar ditt slöjdarbete

Undervisning och bedömning

Vi kommer att arbeta teoretiskt och praktiskt med arbetsområdet. En del av undervisningen sker genom att eleverna tittar på en instruktionsfilm och därefter går vi tillsammans igenom hur uppgiften ska genomföras innan det är dags att börja arbeta. Därefter genomförs uppgiften via praktiskt arbete med stöd av muntlig instruktion, ibland skriftlig instruktion samt instruktionsfilm via Ipad. Under arbetets gång diskuterar vi tillsammans fram lösningar när du stöter på problem. Efter att slöjdarbetet är färdigt får du göra en muntlig utvärdering.

Du kommer att bedömas i ditt praktiska slöjdarbete samt dina utvärderingar som i huvudsak kommer att vara muntliga, under lektionerna kommer du att få kontinuerlig feedback på hur du kan utveckla dina kunskaper.

Jag kommer i min bedömning att titta på

  • hur mycket du bearbetar slöjdföremålet.
  • hur du använder verktyg och redskap.
  • hur självständigt du arbetar och följer instruktioner samt beskriver hur du ska göra ditt slöjdarbete.
  • hur mycket egna idéer du har
  • hur noggrant du beskriver dina val och utvärderar hur ditt arbete blev.
  • hur du beskriver hur färg och form påverkar ditt slöjdföremåls uttryck.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris år 4-6 Skolverket
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter