Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, NO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

2

Blommor och deras livscykel

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Vi ska undersöka blommornas livscykel och titta lite extra på blåklockorna. Kan fröna verkligen hoppa?

Innehåll:

* Blommors livscykel, från frö till frö

* Blåklockans delar (rot, stjälk, knopp, blomma, kronblad, blad, frökapsel)

* Lyssna till sagan om Titteli och Tutteli

* Skriva faktatext om blåklockan

* Måla olika sorters ängsblommor

* Studera blommor ute på ängen

 

Mål:


* redogöra för en växts livscykel
* utföra enkla fältstudier
* att göra hypoteser/förutsägelser
* dokumentera det du upptäcker i dina undersökningar
* delta i diskussioner och samtal

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter