Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

Tre stora världsreligioner

Kvarnsvedens skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 21 augusti 2017

Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner uttrycker sin religion och tro på olika sätt. I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Målet med undervisningen

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att lära dig om och jämföra de tre religionerna när det gäller

 • några viktiga berättelser
 • viktiga platser
 • symboler
 • högtider
 • betydelsefulla personer
 • skrifter

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa och skriva texter
 • lyssna på berättelser
 • samtala och diskutera
 • göra illustrationer och bilder

Detta ska bedömas

Att du kan:

 • samtala, jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • känna till vilken byggnad människor går till för att utöva sin religion,
 • skriva enkla, sammanfattande,  faktatexter

Läroplanskopplingar

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter