Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

No - Årskurs 3 (Brännkärrsskolan 2017/2018)

Brännkärrsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 21 juni 2017

Du kommer få ; lära dig om material och ämnen i vår närmiljö, vattnets och luftens olika egenskaper samt enklare näringskedjor. . Du kommer också att få läsa och prata kring berättelser om äldre tiders naturkunskap.

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Det betyder att du ska:

 • lära dig att källsortera
 • få kunskap om vattnets och luftens olika egenskaper
 • kunna berätta och sortera ut föremål som sjunker respektive flyter i vatten.
 • experimentera med lösningar och blandningar och lära oss dess egenskaper.
 • lära dig om enkla näringskedjor
 • ta del av flera svenska uppfinnare som varit viktiga inom biologi/kemi och fysik.
 • träna dig i att ställa hypoteser och dokumentera dina undersökningar.

 

 

Metod och arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter och söka information på internet
 • titta på experiment, lärarledda/samt på film
 • genomföra egna experiment
 • skriva enkla hypoteser och dokumentera undersökningar
 • göra enkla fältstudier
 • redovisa för varandra på olika sätt.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta om något ämne som finns i luften.
 • förklara egenskaperna hos lösningar och blandningar.
 • beskriva hur föremål ska sorteras efter olika egenskaper.
 • beskriva vad en näringskedja är.
 • göra hypoteser och dokumentera ditt arbete.
 • delta aktivt i de experiment som vi genomför.

Läroplanskopplingar

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter