Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Solrosen arbetar med djuren i vår närmiljö

Tvets förskola, Orust kommun · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Vi har valt att arbeta med djuren i vår närmiljö då vi ofta ser djuren och deras spår i vår natur. Tillsammans med barnen utforskar vi och lär oss mer om djuren.

Nulägesbeskrivning: Var är vi? 

Barnen är naturligt och spontant nyfikna och intresserade av djur och deras spår i vår närmiljö tex. legor, bajs och matplatser. Just nu leker barnen mycket med skogens och bondgårdens djur inomhus.

Vi har intervjuat barnen om vilka av skogens djur de känner igen/kan namnet på utifrån en djur affisch. Barnen fick berätta vad de tror räven, huggormen, sälen, älgen, haren och ekorren äter med hjälp av olika matförslag. Sedan berätta var de tror samma djur bor.

Vi kommer att använda oss av tipi och hägerskogen. Förskolan ligger på landsbygden vilket gör att barnen ofta ser djur. Barnen kommer att delas in i två grupper beroende på ålder.

Våra mål: Vart ska vi?

  • Normer och värden; Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • Utveckling och lärande; Utveckla sin förståelse för natur och djur. Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om naturen.
  • Barns inflytande; Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.
  • Förskola och hem; Ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i  verksamheten

Vi vill att barnen skall känna glädje i att upptäcka och utveckla ett vidare intresse för djur och natur.

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?    

Kim kommer att introducera vårt tema med hjälp av ett äventyr i skogen. Han kommer att följa vårt tema hela året.

Material vi kommer att använda oss av år:

Djursånger

Djursagor

Kim

Rim och ramsor

Ipad, djur och skogsapp.

Litteratur

Sagopåsar

Nya djurspel

Skogen

Kreativt skapande

Naturbord

Egna böcker

 

I terminens början intervjuade vi hela barngruppen om deras kunskaper om skogens djur för att göra samma intervju i maj för att kunna utvärdera temat.

 

Mål att utvärdera:

 Att barnen ska veta att även de djuren de sett i hägn lever i våran skog fritt tex. älg, björn, varg.

Att barnen skall göra en egen djurbok.

Att barnen skall lära sig några djurfamiljer tex rådjur, säl, huggorm, varg, älg,

Två uppdrag med sina föräldrar

Veta om djuren är växt eller djurätare.

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Barnen är engagerade och pratar mycket om äventyret med KIM och de olika djuren. De ville se filmen om igen flera gånger och fäste sig vid grävlingen. Stackars stackars KIM som låg under grenen skadad! Empati!

Detta blev en bra uppstart på vårt tema. Uppstarten väckte frågor om grävlingen och sen kom nyfikenheten på flera djur naturligt. Barnen fick rösta om vilka djur som de vill veta mer om först.

Hösterminens uppdrag var att föräldrarna skulle berätta för barnen om när de träffat ett vilt djur. Föräldrarna var mycket engagerade och barnen berättade djur historier för de andra barnen. Många av föräldrarna startade ett lärloggsinlägg om djurhistorian.

Barnen har varit glada för att arbeta i sina böcker. De äldsta har även skrivit namnen på djuren i sina böcker.

Vi har arbetat med varje djur i två veckor. Teori och praktik har varvats. 

Bl.a. har barnen gjort ett Igelkottsbo, arbetat i lera,målat och skapat ett naturbord. Barnen har försökt att hoppa så långt som en hare och letat bo som harar i skogen.

Vi har läst många djurböcker. Barnen har arbetat med djurmemory och vi har sjungit flera djursånger. Vi har även använt oss av viltappen på ipaden.

Barnen pratar mer och mer om djur och leker med de små vilda djuren i naturlandskapet. Föräldrarna berättar i utvecklingssamtal att barnen berättar mer om djur hemma. Och föräldrar/barn har samtalat om djurlärloggsinlägg hemma.

I december fick barnen reflektera över sitt egna lärande genom att vi visade upp lärloggsinlägg i storbild och barnen beskrev vad de lärt sig. Se lärloggsinlägg! 

Utvärdering våren -18

1. Normer och värden.

Barnen har lärt sig att vara rädda om naturen och närmiljön. Vi har samtalat i grupp och diskuterat att inte bryta kvistar, inte slänga skräp och att vi inte kliver eller gör illa djuren som finns i vår natur.

 

2. Utveckling och lärande

Saker som vi lärt oss under terminen kommer upp under skogspromenaderna. En större nyfikenhet på naturen till exempel ett djur som har tuggat på en kotte, spår på marken och avföring från djur.

 

3. Barns inflytande.

Barnen har varit med och valt djuren vi har studerat och arbetat med. Vi har haft röstningar om vilken skog vi ska gå till. Barnen fick berätta vad dom kunde och visste om varje djur innan vi gav barnen ytterligare info. Vi avslutade temat med en tipspromenad bland annat där barnen fick möjlighet att läsa frågor högt inför gruppen och besvara. Barnen fick ta med sig Kim hem. Var och en fick i uppgift att fotografera fåglar eller fågelholkar med mera, för att sedan berätta och visa bilder för sina kompisar dagen efter.

 

4. Förskola och hem

Barnen har tillverkat böcker om alla olika djur som vi talat om. Dom har sedan fått ta med böckerna hem. Kim har även besökt barnen i hemmet där barnen fotat fåglar, statyer och holkar med mera. Allt som är fågelrelaterat. Vi har dokumenterat detta på barnens lärlogg där föräldrarna kunnat läsa.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter