Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Hårresande -skräckromantik och deckare

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2017

V. 34-43 Ända sedan han fick syn på henne på konfirmationsporträttet har han följt henne som en skugga. Han vet nästan allt om henne. Vilken musik hon gillar. Vilken tid hon kommer hem från skolan. Vilka kvällar hon brukar träffa pojkvännen. Till och med vilken parfym hon använder. Hennes lakan doftar av den. (Ur "Förföljaren") Vi kommer läsa deckaren "Förföljaren" och i läslogg och samtal diskutera uppbyggnad och innehåll samt deckargenren. Vi kommer även läsa och diskutera olika utdrag från skräckromantiken, som slog igenom på 1700-t. Vi kommer även läsa och skriva reportage/krönika samt arbeta med språket.

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

-När du skriver ( i din läslogg) och samtalar kring utdrag från skräckromantiken och Förföljaren, visar du förmågan att läsa, analysera och resonera kring utdragens/bokens uppbyggnad.

-När du läser tidningsartiklar/tidningsreportage, samt krönikor visar du att du kan resonera kring vad som är typiskt för denna texttyp i innehåll, språk och stil.

-När du skriver tidningsreportage/krönika visar du att du kan anpassa din stil till syftet med texttypen samt anpassa ditt språk till språkliga normer.  Du visar även att du kan ge respons på dina kamraters texter.  

-När du skriver och bearbetar tidningsreportage/krönika visar du att utifrån respons kan du förbättra dina texter mot större tydlighet, variation och korrekthet.                                                                                               

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Din förmåga att analysera och resonera kring olika utdrags/bokens karaktärer, uppbyggnad och handling.

Din förmåga att skriva ett tidningsreportage/krönika, där du får med det som är typiskt för en sådan text vad gäller innehåll, språk och stil. Dessutom bedöms din förmåga att följa språkliga normer, såsom stor bokstav, skiljetecken samt regler för dialog.

Din förmåga att ge respons på texter samt ta emot respons och bearbeta en text mot större variation, korrekthet och tydlighet

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

-Vi läser Förföljaren av Magnus Nordin. I samband med läsningen samtalar vi och skriver kring bokens handling, karaktärer och uppbyggnad. Vi samtalar även om genren deckare samt går igenom berättartekniska begrepp, såsom parallellhandling, kronologisk uppbyggnad, tillbakablickar,  allvetande författare och iakttagande författare.

-Vi läser utdrag och diskuterar deckargenren och dess föregångare skräckromantiken.

-Vi läser exempel på tidningsreportage och krönikor, samt tränar på att skriva de texttyperna. I en slutuppgift skriver du ett reportage/krönika som utgår från boken och de diskussioner vi har haft kring temat. 

-Vi tränar på att ge respons och bearbeta texter mot större variation, tydlighet och korrekthet.

-Vi går igenom grammatik och tränar på språk- och skrivregler.

 

                                                                              

Dokumentation
Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
reportage
Läsförståelse
Krönika
Uppgifter
Så jämställt är Sverige
Förföljaren - läsning 3
"Förföljaren" -läsning 1
Förföljaren - läsning 2
Tolerans - vad och hur?
Läsa ett reportage
Förföljaren - läsning 4
Visheten vaknar