Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

All you need is love! v.39-42

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 27 september 2017

All you need is love! What is love, Love me tender, How long will I love you, Summerlove, Can you feel the love tonight, She will be loved… all English songs about love. What is so special about love? Well, I don’t know if we will find the answer here in school during this project “All you need is love!”. But we are going to read, speak and write a lot about love. You are also going to go on a date! But it is not you who are going on the date but a totally different person. Then we are going to write texts about love, we are going to listen to love songs and we are going to read and find out facts about famous couples. Sounds great, doesn’t it?

Syfte

Konkretisering av mål - detta ska du kunna

Du ska kunna:

- presentera dig (som en annan person) och delta i samtal och ställa frågor och kommentera det någon annan säger

-  läsa och förstå samt skriva texter om kärlek

-  uppfatta ord i sånger, samt använda dig av ordlista för att översätta och förstå texter

 

Undervisning

Du får lära dig hur man ställer följdfrågor och kommenterar vad personer säger.

Du får träna dig på att uppfatta ord i sånger vi lyssnar på.

Du får lära dig ord som passar till temat.

Du får skriva artiklar på tema kärlek.

Om du hinner ska du få skriva en intervju med kända kärlekspar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

-Hur väl du kan formulera dig på engelska. (muntligt och skriftligt) Det visar du genom att göra hela meningar i intervjuer med dina kompisar och när du skriver dina texter till tidningen. Jag bedömer också din förmåga att bearbeta dina texter och göra förbättringar.

- Hur väl du kan samtala med en kamrat och göra dig förstådd. Det visar du i intervjuerna med dina kompisar genom att ställa följdfrågor och kommentera det han/hon säger.

- Hur väl du kan förstå texter vi läser och sånger vi lyssnar på. Det visar du genom att återberätta och förklara vad du läst/hört.


Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter