Skolbanken Logo
Skolbanken

Dikt, berättande text och faktatext

Hjortsbergsskolan sär, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Du kommer att arbeta med olika typer av texter som dikt, berättande text och faktatext.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor::

Förmågan att hantera information:

 • strukturera information i en faktatext.
 • strukturera en berättande text med inledning, handling och avslut.
 • strukturera dikter på olika sätt
 • strukturera texterna med mellanrum, stor bokstav och punkt

Begreppslig förmåga:

 • använda begreppen dikt, berättande text och faktatext.

Analysförmåga:

 • jämföra skillnader och likheter mellan dikt, berättande text och faktatext.

Kommunikativ förmåga:

 • presentera/läsa dikt och berättande text
 • redovisa fakta
 • samtala kring texternas innehåll och ställa frågor 

Metakognitiv förmåga:

 • välja text efter syfte

Bedömning - vad och hur

Vad 

elevernas förmåga att:

 • strukturera olika texter såsom dikt, berättande text och faktatext
 • strukturera texterna med mellanrum, stor bokstav och punkt
 • använda begreppen dikt, berättande text och faktatext
 • jämföra skillnader och likheter mellan dikt, berättande text och faktatext.
 • presentera och samtala kring de olika texterna
 • välja text efter syfte

Progression: se kunskapskrav E C A.

Hur 

 • Eleverna jämför sina texter utifrån stödmallar och ser vad nästa steg i progressionen är.
 • Läraren lyssnar på presentationer, redovisningar och samtal om texterna samt samtalar enskilt och i grupp och gör en bedömning.

Undervisning och arbetsformer

Vi inleder arbetet med att arbeta med de olika texterna var för sig: 

 • Dikt: Vi lyssnar på olika sorters dikter. Försöker fånga känslan i dikten. Vi producerar egna dikter enskilt och parvis som vi läser för varandra. 1-2-3 dikt, femrading, dikter med rim mm. 
 • Berättande text: Vi läser och lyssnar på olika berättelser, till dem skriver vi berättelsekarta (person, miljö, handling, avslut) samt fyller i "bron" (inledning, händelse, avslut). Vi skriver berättelser tillsammans, i par och enskilt, då används berättelsekarta och bron. 
 • Faktatext: Vi samtalar, läser och tittar på film. Vi tränar på att skriva, lyssna på och läsa faktatexter. Eleverna arbetar både individuellt och i par/grupp.

Sedan arbetar vi vidare med att jämföra de olika texterna, se likheter och skillnader. Samtala om när de olika texterna används och välja passande text till uppgift. 


Läroplanskopplingar

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.

Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.

Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.

Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.

Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback