Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

SO - Vårt samhälle åk 2

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Vi ska lära oss mer om samhället runt omkring oss. Vilka saker behöver finnas i vårt samhälle för att allt ska fungera? Vem betalar för alla gemensamma saker som t.ex skola och sjukhus? Hur fungerar pengar och andra betalmetoder? Att flytta inom ett land och mellan länder. Vilka yrkesområdenoch verksamheter finns i vårt närområde? Hur ser våra bostäder ut. Vilka material olika vardagliga föremål är till verkade av.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Förstå mer om hur vårt samhälle fungerar och hänger ihop.

Olika yrken och dess betydelse för vår vardag och samhälle.

Få en inblick i olika familjestrukturer och varför man ibland behöver flytta mellan olika länder och städer.
Förstå en del av vad som behövs för att samhället ska fungera, vilka viktiga funktioner som finns.

Förstå vem som ansvarar och bestämmer i samhället.
Hur fungerar pengar och vilka betalmedel finns det.

Få en inblick i hur våra bostäder ser ut.

Vilka material vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. Vilka tekniska prylar vi behöver i hemmet.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Viktiga samhällsfunktioner
 • Familjestrukturer
 • Varför man ibland måste flytta
 • Vilka yrken och verksamheter finns det i vårt närområde.
 • Hur vi använder pengar, vad saker kan kosta och hur man kan betala.
 • Material och tekniska prylar i hemmet

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Utgå ifrån den egna familjen. Hemuppgifter om familjens historia, släktträd. Vi ser på filmer om olika familjestrukturer.

Vi skapar tillsammans en fiktiv familj med olika antal familjemedlemmar, yrken, och  boende. Vi arbetar med den familjen och lär oss vad den behöver för att fungera. Detta kommer vi att göra genom samtal, bilder och skriven text.
Vi läser och pratar tillsammans om vårt samhälle. Barnen får själva fundera ut vad vi behöver ha i ett samhälle för att täcka våra behov och för att allt ska fungera.

Vi pratar om pengar och om att betala skatt för att betala dessa gemensamma funktioner. Vi pratar om och tar reda på hur pengar och andra betalmetoder fungerar.
Vi bjuder in föräldrar för att prata om olika yrken.

Kunskapskrav

 • Känna till olika orsaker varför människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familj.
 • Känna till hur pengar fungerar i samhället och olika sätt att betala på. Kunna ge exempel på vad vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Känna till och kunna berätta om några andra viktiga funktioner i samhället samt beskriva några vanliga yrken.
 • Veta vad det menas med att betala skatt och vad skatten kan användas till.
 • Beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Bedömning

Bedömning sker genom samtal och observationer under arbetets gång, samt genom en gemensam sammanfattning och muntlig självbedömning utifrån matriser.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Matriser i planeringen
SO - Vårt samhälle åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter