Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagopedagogik utomhus

Högbergets förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Beskriv arbetsområdet. Vi kommer under höstterminen-17 att jobba med sagopedagogik utomhus. Vi ser det som ett roligt och magiskt sätt för barnen att använda alla sina sinnen till att ta in kunskap.

 

Vi tycker att det är ett bra och lustfyllt sätt att få in hela läroplanen i verksamheten genom att jobba med sagopedagogik.

 Sagorna vi använder oss av kommer att ha en röd tråd och innehålla ett budskap t.ex om värdegrunden.

Vi anser också att eftersom vi har stora barngrupper så är det en fördel att vara ute så mycket som möjligt. Dels för att minska ljudnivån och dels för att ha större ytor att vara på.

 

 Vi börjar med en Sagostation  inomhus där vi presenterar några olika sagor för barnen som har med värdegrunden att göra

.Den sista sagan kommer att föra oss till de olika stationerna utomhus:

1. Älvan Olivias Skapandeverkstad där barnen kommer att få jobba med färg, olika naturmaterial mm

2. Sinnenas Cafe där Vätten tar emot och lär oss om lukt och känsel.

3. Sagogrisens Rörelselekar. Vi tränar vår motorik genom sång, lek och rytmik.

 

Vi kommer att dokumentera detta löpande under hela höstterminen dels i barnens lärloggar i unikum och dels på våra dokumentationsväggar på avdelningen.

 

Vid terminens slut görs en uppföljning och utvärdering av temat.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter