Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2

Fjärås Bräckaskolan, Bild årskurs 2, 2017-2018

Fjärås Bräckaskolan Gul, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

När vi har bild kommer du att få lära dig nya tekniker och metoder, men också få utveckla sådant du redan kan.

Skolan ska

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utveckla sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
 • utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att:

 • framställa berättande bilder.
 • teckna, måla, modellera och konstruera.
 • använda olika verktyg och material för att bygga upp olika slags bildarbeten.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Framställa bilder och former med hjälp av olika tekniker och material.

' 

Undervisning

Undervisningen i bild kommer att ske i samarbete med andra skolämnen men också som enskilt ämne.

I undervisningen kommer du få mer kunskap om:

 • Olika tekniker, t.ex klippa, klistra, forma genom lera, collage och teckning.
 • Olika material, t.ex vattenfärg, flaskfärg, oljepastell, kolpenna, olika sorters penslar, papper, naturmaterial.
 • Materialvård.

 


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter