Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Kapitel 1 Statistik NOH04C

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. Ofta använder man sig av tabeller och diagram för att det ska vara lätt att överblicka och tolka informationen. Statistik används inom många olika områden. Ett exempel är befolkningsstatistik, som undersöker hur många människor det finns i ett land, hur många som är män och kvinnor, vilken ålder de har, var de bor eller hur många barn de har. Den statistiken kan användas som underlag när man fattar beslut om till exempel var det behöver byggas skolor eller äldreboenden. I det här kapitlet kommer du att lära dig tolka och rita tabeller och diagram samt beräkna olika lägesmått och om du förstår det här med statistik bra, kan du upptäcka när någon försöker lura dig! Vilka kan det vara som kan vilja lura dig?!

Arbetsområde:

Statistik handlar om att ställa någon fråga, undersöka svaren på frågan och sammanställa svaren så att andra tydligt kan förstå. Man kan räkna vidare och kanske besvara fler frågor eller så kanske man behöver göra en ny undersökning.....

Konkreta mål:

Du ska kunna tolka tabeller och diagram, så att du kan besvara frågor runt dem, och även kunna göra beräkningar om det behövs.
Du ska känna till de vanligaste sätten att ljuga med statistik.
När du har arbetat klart med detta område ska du kunna göra en egen undersökning, rita en frekvenstabell och rita ett lämpligt diagram till din undersökning. Du ska också kunna beräkna medelvärde, median, typvärde och variationsbredd.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- lösa problem där tabeller eller diagram ingår och hur väl du kan beskriva din strategi
- använda begreppen på ett fungerande sätt och hur väl du kan beskriva dem och resonera om hur de relaterar till varandra
- använda dig av metoderna och göra korrekta och effektiva beräkningar
- föra resonemang om tabeller och diagram så att andra kan förstå och hur väl du redovisar dina beräkningar


Undervisning:

Vi kommer att ha genomgångar om tabeller, om olika sorters diagram coh att tolka dem, om att rita diagram och granska dem kritiskt. Vi kommer också att få se hur man gör när man beräknar medelvärde och bestämmer median och typvärde. Vi kommer att göra uppgifter gemensamt, du får träna genom eget arbete, men också att göra någon undersökning i grupp, vi kommer att göra någon bedömningsuppgift och så kommer vi att ha ett begreppstest. Samtidigt kommer vi att träna multiplikationstabell och andra grundläggande beräkningar. 

Viktiga begrepp:

frekvens        tabell          kolumn          rad          linjediagram        stolpdiagram          stapeldiagram         cirkeldiagram
vågrät axel (x-axel)          lodrät axel (y-axel)        lägesmått:          medelvärde             median                    typvärde        variationsbredd

Viktiga metoder:

Avläsa och tolka tabeller och diagram
Rita stapeldiagram, stolpdiagram och linjediagram
Beräkna medelvärde och bestämma median, typvärde och variationsbredd.

 

Uppgifter att arbeta med:

Avsnitt 1.1 (s. 8-10)       Uppgift 1-10     Obligatoriskt
                  (s. 10-11)     Uppgift 7-9       Bra om du hinner
                  (s. 11)          Uppgift 10-11    För den som vill högre
Avsnitt 1.2 (s. 13-15)     Uppgift 1-7       Obligatoriskt
                  (s. 15-16)     Uppgift 8-11     Bra om du hinner
                  (s. 16)          Uppgift 12-13   För den som vill högre
Avsnitt 1.3 (s. 19-20)     Uppgift 1-8       Obligatoriskt
                  (s. 21)          Uppgift 9-13      Bra om du hinner
                  (s. 22)          Uppgift 14-18    För den som vill högre
Avsnitt 1.4 (s. 23-24)     Uppgift 1-5       Obligatoriskt
                  (s. 24-25)     Uppgift 6-12     Bra om du hinner
                  (s. 25)          Uppgift 13-18    För den som vill högre
Problemlösning (s.27)   Problem 1+2      För den som vill högre   Skapa ett dokument i din mattemapp, så att du på så sätt lämnar in den
                                                                                                       till mig.

Hemuppgifter:
v. 35          Mult-pussel    länk finns på veckoplaneringen på Unikum/Arenan
v. 36-39    Elevspel.se     gå in på Uppdraget "Nu väcker vi hjärnan" och gör färdigt uppdraget under dessa veckor   

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.


Läroplanskopplingar

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter