Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Organisk kemi åk 8

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 september 2017

Organisk kemi eller kolföreningarnas kemi, handlar om den kemi som är liv. Kol ingår i alla molekyler som bygger upp det levande. Här tittar vi på det levandes kemi, inklusive vad vi äter, hur kroppen tar hand om det ur ett kemiskt perspektiv.

Tid: v 33  - ca 43

Kontext: Spektrums Kemibok (e-bok) kapitel 7, 8, 9 och 10

Vi kommer att ha teoretiska genomgångar, laborationer (både egna och demonstrationslaborationer), laborationsrapporter och samtal/diskussioner.

Kunskapskrav som bedöms i den här kursen:

 

Kunskapskrav för betyget E i KEMI i slutet av årskurs nio

Kunskapskrav för betyget C i KEMI i slutet av årskurs nio

Kunskapskrav för betyget A i KEMI i slutet av årskurs nio

Samtal och diskussioner

 1.  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör

energi, miljö, hälsa och samhälle
och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 2.  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

 1.  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör

energi, miljö, hälsa och samhälle

och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver  några tänkbara konsekvenser.

 2.  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

 1.  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör

energi, miljö, hälsa och samhälle

och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 2.   I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Söka och använda info.

 

 

 Planera, genomföra och dokumentera undersökningar

5.   Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 6.  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 7.  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.   

 8.  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

9. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

5.   Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

 6.  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 7.  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.   

 8.  Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

 9.  Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 5.  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 6.  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 7.  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

8.   Eleven för välutvecklade resonemang

kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

 9.  Dessutom gör eleven välutvecklade

dokumentationer av undersökningarna med

tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Ämnesspecifika kunskaper

 

 

 11.  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten

och visar då på enkelt identifierbara samband

inom kemin i naturen.

 11.  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten

och visar då på förhållandevis komplexa samband

inom kemin i naturen.

 11.  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten

och visar då på komplexa samband

inom kemin i naturen.

 

 

Miljö och levnadsvillkor

 13.  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och

naturresurser påverkar miljön

och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.   

 

13.  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön

och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 

 13.  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och

naturresurser påverkar miljön

och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback