Skolbanken Logo
Skolbanken

verksamhets reflektion Prickarna v 35

Vallhamra förskola, Partille · Senast uppdaterad: 27 september 2017

I gruppen Prickarna kommer vi arbeta med mottot Jag vill, Jag kan, Jag vågar.

 

Var är vi?

Vi är en ny grupp med ganska många olika åldrar på barnen. Vi har delat barnen i två grupper en med de äldsta barnen som vi kallar för Vingarna och de yngre barnen som kallas för prickarna. Gruppen som sådan behöver mycket struktur och ramar. Barnen är positiva och nyfikna på sin vardag och visar stort intresse för fordon av olika slag och även djur och natur.

 

Vart ska vi :

  • Att skapa en grupp som vågar tro på sig själva och får en tillit till sin egen förmåga.
  • Vårt motto i prickarna ska vara ” Jag vill, Jag kan, Och jag vågar.”
  • Uppmuntra till samspel med varandra.

 

 

Hur gör vi?

  • Vi uppmuntrar barnen på ett positivt sätt att våga pröva och våga utforska sin omvärld med stöd av oss vuxna.
  • Vi vuxna ska finnas tillhands och hjälpa och tolka det barnen är intresserade och nyfikna av, och även synliggöra detta för barnen.
  • Att ha tydliga ramar och tydliga vuxna som barnen kan lita på och som visar barnen på att de kan, de vill, de vågar.
  • Vi kommer jobba med våra lärmiljöer både inne och ute så att barnen där vet vad som förväntas av dem.
  • Vi kommer under följande veckor att använda oss av boken ”Pinne mans äventyr” där vi tillsammans med barnen kommer att arbeta med känslor, att komma vilse, att inte få vara den man är och göra det man vill.
  • Vi kommer arbeta mycket med samarbetsövningar där alla i gruppen behövs.
  • Vi kommer använda oss av bildschema för att förtydliga barnens vardag.

 

Hur blev det?:

Det vi sett under dessa veckorna är att barnen behöver träna mycket på samspel och lek tillsammans, de flesta barnen i gruppen börjar nu att våga klara av saker själva så som att hälla mjölk och ta mat själva. våga prova att smaka och träna på att ta på sig sina kläder. Vardagssituationer.

Vi märker nu att de mer och mer uttrycker att titta jag kan och jag klarar och jag vill själv. Genom att få prova och försöka själva uttrycker de glädje.

Under våra sagostuder med " pinnemans äventyr" har barnen fått titta på bilderna och prata om känslorna  Hur det känns att bli tagen av en hund och barnen säger " han är ledsen, Pinneman vill inte vara där, Man får inte bita i pinnar.

På vår skogsutflykt i onsdags kramade vi träd och hittade var sitt eller ett gemensamt kompis träd som vi kramade.   vi plockade pinnar/ grenar som vi tog med till Nyckelpigan och de lite äldre barnen i gruppen  hade som förslag att vi skulle skapa "pinneman" av.

Vi kommer att fortsätta kolla på bilderna och bokprata om boken. Fortsätta jobba tydligt med att vara tydliga förebilder för hur samspel kan fungera.

Prickarnas barn består av åldrarna 1-4 år och under våra inne dagar behöver vi dela gruppen i två mer åldershomogena grupper så vi kan utmana och stimulera varje barns lärande och utveckling på bästa sätt.

de yngre barnen behöver leka och utmanas till samspel vi kommer även jobba mycket med språket  att benämna och hjälpa barnen att sätta ord på det de säger och gör . Vi kommer ta hjälp av böcker och läsa mycket för de lite yngre vi kommer använda oss av olika ramsor och sånger som förstäker deras  språkutveckling.

Med de äldre barnen i gruppen kommer vi också jobba mycket med språket och att våga uttrycka sig .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,

att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,

att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och

dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter