Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Ask - formge och framställa

Kollaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 23 november 2017

Ni ska formge och tillverka en ask.

Du ska med egen design tillverka någon slags ask.

I projektet ska du använda någon sorts samansättningsteknik och en symbol. Under projektets gång ska du skriva loggbok.

  • Starta med att göra en planering.
  • använd dina digitala verktyg till att fotografera olika moment under arbetets gång. 
  • Gör en instruktion (film, foto eller text) av någon del i arbetsprocessen som du lägger i din slöjd-mapp på Office 365 och/eller på www.slugt.se 

När tillverkningen är klar ska en dokumentation/utvärdering lämnas in.

Lycka till med design och tillverkning!

Susanne


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Dokumentation/utvärdering